ÉVES PROGRAMJAINK
(a programváltoztatás jogát
fenntartjuk!)

************************************

Bakonyi Kalandorok
Turista Egyesület

************************************

BAKONY SZAFARI

www.bakonyszafari.hu


PROGRAMELŐZETES

(a pontos időpontok és részletek később kerülnek kiírásra!)Programjainkat megtalálja
a Facebook-on is:

************************************

PANNON CSILLAGDA
BAKONYBÉL

A turisztikai centrum főbb elemei: csillagászati távcsőpark, digitális planetárium, valamint csillagászati
és űrkutatás történeti kiállítások.

www.csillagda.net

************************************

SZENT MAURÍCIUSZ
MONOSTOR

Zarándokudvar, templom,
arborétum, gyógynövénykert

www.szentmauriciusz.hu

************************************

ANDROMEDA TRAVEL

www.andromedatravel.hu


Gerence-parti Pityóka Party

(katt a plakátra)


 


GUZMICS IZIDOR KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI EGYESÜLET

Guzmics Izidor, a reformkori művelődéstörténet egyik jeles alakja, a dogmatika nagy művelője 1786-ban született Sopron megyében, Jánosfa községben. Apja molnár volt. Ő negyedik gyermeke volt a családnak, s a keresztségben a László nevet kapta. Alsólendván, majd Kőszegen és Szombathelyen tanult. Tanárai révén ekkor került kapcsolatba a bencés renddel. Végül gimnáziumi tanulmányait Sopronban fejezte be.
1805-ben lépett be a bencés rendbe, s 1808-ban tette le szerzetesi fogadalmát, majd 1812-1815 között hittudományt tanult a pesti központi papnevelőben, amely nagy hatással volt pályájára, hiszen itt ismerte meg a magyar irodalmat, és írói munkásságát is ekkor kezdte el. A Központi Szeminárium növendékeivel együtt megszervezte a Magyar Társaságot a nemzeti nyelvű irodalom és anyanyelv művelésére. 1815. augusztus 15-én megkapta a hittudományi doktori oklevelet, s egyúttal pappá is szentelték.
Írói pályája első szakaszában a műfordításokon, drámákon, bírálatokon kívül nyelvészeti értekezéseket is írt. Már az első években számos nyelvészeti és egyéb értekezése jelent meg folyóiratokban. 1822-től egymás után adta ki a ?a vallási egyesülés ideájáról? szóló műveit, melyek nagy feltűnést keltettek, s széles körben váltak ismertté. Úttörője volt az egyházak közötti megbékélés, kiengesztelődés szolgálatának. 
1833-ig összesen 5 színműve jelent meg, amelyek mitológiai vagy történelmi témájúak voltak. 
Pártolta a nemzeti irodalmat, alig volt folyóirat vagy zsebkönyv, ahol cikkei, értekezései ne jelentek volna meg. Szorosabb baráti viszonyban állott Kazinczyval, Döbrenteivel, Toldyval, és a Kisfaludy testvérekkel. 
A nyelvújítási mozgalomban ugyan nem játszott szerepet, de lelkesen felkarolta Kazinczy törekvéseit. Guzmics is tagja volt annak a 22 íróból álló választmánynak, melyet a nádor 1828-ban felkért a megalakítandó Akadémia tervének és alapszabályának kidolgozására. (1830-ban az alakuló ülésen a nyelvtudományi osztályba 4. vidéki rendes taggá választották.)
1832-ben alakította meg a Magyar Gyakorló Iskolát?, amelyből később a pesti Egyházirodalmi Iskola kialakult, s egyúttal az egyházi írók bölcsője lett.
Kovács Tamás pannonhalmi főapát 1832. szeptember 8-án tanári és írói érdemei elismeréseként Bakonybél apátjává nevezte ki, ezzel együtt megbízta a rendi Tanárképző vezetésével is. Ő azonban nemcsak az intézmény vezetésében, hanem a tanításban is aktívan részt vett: görög nyelvet oktatott, s létrehozott egy rendkívül gazdag könyvtárat, amelyet teljes egészében növendékei rendelkezésére bocsátott. 
1833-ban Bakonybélben új iskolát építtetett, s megkezdte az Apátság területén az angolpark rendezését, mely 1835-re készült el. Bevezettette a vizet, fürdőszobát, üvegházat építtetett, megújította a templom felszerelését, ének- és zenekart szervezett.
1836-tól pedig itt Bakonybélben szerkesztette az Egyházi Tár c. teológiai, művészeti folyóiratot, mely negyedévente jelent meg. Élete alkonyán nagy kitüntetés érte: 1838 szeptemberében a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi osztályának tiszteletbeli tagjává választották meg. 
1839. szeptember 1-jén halt meg Bakonybélben. Koporsója a főoltárnál, a templom szentélye alatt lévő kriptában fekszik.

(forrás: http://www.szentmauriciusz.hu)


Egyesületünk adószáma, ahol adója 1%-val támogathat bennünket, hogy céljainkat, programjainkat megvalósíthassük:
18929311-1-19

Köszönjük!


Az adó 1%-ból befolyt összegek évenkénti lebontásban:

2009. év 109.609 Ft
2010. év 220.663 Ft (Cél szerinti tevékenységre 220.663 Ft)
2011. év 225.561 Ft (Működési költségre felhasznált:109227.-Ft, cél szerinti tevékenységre felhasznált:116334.- Ft)
2012. év 154.641 Ft
2013. év 169.658 Ft

Az 1 % által kapott összegeket működési költségekre, és cél szerinti tevékenységre fordítjuk.
Rendezvényszervezésre, dologi kiadásokra, könyvelési díjra.
Egyesületünknek alkalmazottja nincs, így bért és járulékokat nem kell fizetnünk.
Egyesületi tagjaink a programokkal kapcsolatos tevékenységet önkéntes munkaként végzik, juttatás nélkül.

Közhasznúsági jelentés letöltése (PDF) »»

Beszámoló az egyesület
2012. évi tevékenységéről (word dokumentum) »»

Beszámoló az egyesület
2013. évi tevékenységéről (word dokumentum)»»

Közhasznúsági jelentés letöltése 2013. (PDF) »»